Jämförelsen/sammanfattningen av kontinenterna

Hejhej!
Här kommer sammanfattningen av kontinenterna i stora generella drag.

I överlag påverkas alla länder av deras geografiska läge och klimat. Vilket genomsyrar de flestas matkultur och råvarutillgångar. Givetvis påverkas länderna av varandra och matkulturen ändras konstant, man finner inspiration i andra länder. Alla länder som till exempel tidigare varit brittiska kolonier har i överlag mycket mat som liknar eller är densamma som i det brittiska köket, exempelvis fish and chips i Nya Zeeland.

Landets ekonomi spelar även en stor roll, fattiga länder har tillexempel mer enkla maträtter och äter mycket som kan odlas inom landet medan de rikare länderna har lite bredare/lyxigare kost och matkultur. Detta framkommer riktigt väl i vissa matkulturer, exempelvis Namibias och Tanzania vars matkultur är riktigt fattig och inte har samma möjlighet som i-länder att krydda till den med influenser från andra länder då de inte ens har ekonomin att utveckla och expandera sitt jordbruk. Givetvis finns det ekonomiska skillnader inom landet vilket bidrar till att alla inte kan äta precis allt av den typiska matkulturen.

Pengar, sociala förhållanden och det geografiska läget spelar alltså en stor roll i varför matkulturen ser ut som den gör. Vilket vi även tror är grundpelarna för alla kontinenters matkultur. Viss mat lämpar sig för vissa klimat och pengar spelar stor roll i produktion och framställning av råvaror.

Anledningen till varför vi skrev om två länder var i Europa var att vi trodde vi skulle hinna minst två länder per kontinent men när vi sedan skrivit klart om Europa och sett vilken tid det tog så insåg vi att vi inte skulle hinna skriva om två länder per kontinent i och med att vi skulle skriva en sammanfattning och jämförelse samt en rätt tung projektrapport.


Asien

Sammanfattning/jämförelse
Kina, Japan och Sri Lanka
De tre länderna vi skrivit om har väldigt olika matkulturer, gemensamt för alla tre är dock att man äter mycket ris då de tre länderna har väldigt bra klimat för att odla ris. I både Japan och Kina äter man mycket fisk, gärna rå medan man i Sri Lanka äter mer kött och mycket mer varierat då landet tillåter odling av basfödor i alla dess former. Givetvis äter man mycket brett även i Kina och Japan men det är fisk som dominerar. Alla de tre köken har väldigt brett utbud av råvaror och maträtter. Sri Lanka är periodvis drabbat av monsun vilket har bidragit till att de har en bördig jord som är bra för odling så de har möjligheten att odla mycket inom landet som de sedan använder inom landet. De behöver alltså inte importera speciellt mycket mat medan Japan är beroende av sin import då deras jord inte alls är bördig och ger dålig avkastning, men samtidigt är även Japan drabbat av monsun men det har inte bidragit till ett bättre jordbruk. Norra Kina är väldigt bördigt och ger bra avkastning, man odlar mest basprodukter där.

Nordamerika

Jämförelse/sammanfattning
Canada, USA & Mexico
Länderna i Nordamerika är väldigt stora och folkrika, matkulturen skiftar väldigt rejält och detta är ett arv/en konsekvens av kolonialtiden då Spanjorerna erövrade Mexico, Britterna och Fransmännen ockuperade Canada medan hela USA är uppbyggt av invandring från i princip hela världen. Vi misstänker att USA har fått sin snabbmatskultur på grund av all invandring och man vill sätta sitt hemlands prägel på landet. Även om Spanien har haft stort inflytande på Mexico har de inte helt identisk matkultur, Mexico är inspirerat men har skapat sin egen Matkultur utifrån vad de har tillgång till i landet. Mexico är dock beroende av import och klarar sig inte utan att importera mat då deras klimat har bidragit till att marken inte är speciellt brukbar. Canadas mat är väldigt lik Frankrikes och Englands beroende på var man befinner sig i landet, i de franska delarna av Canada har maten sina rötter i det franska köket. Matkulturen lever kvar från kolonialtiden. De länderna vi skrev om har väldigt olika matkulturer, USA har däremot påverkats av både det Kanadensiska och det Mexikanska köket.

RSS 2.0