Källor...

Dags för ett lite mindre spännande inlägg, nämligen presentationen av källorna vi använt oss av för att kunna genomföra detta projekt!

Internet

Europa
Ungern
http://www.ne.se/ungersk-mat
http://landguiden.se/Lander/Europa/Ungern
Italien
http://www.ieuropa.se/klimatet+i+italien/
http://www.resoteket.se/italien/117-om-landet/394-vaeder-italien
http://www.resoteket.se/italien/117-om-landet/397-italiensk-mat-och-dryck
Frankrike
http://www.frankriketurist.se/fransk+mat/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Franska_k%C3%B6ket
http://skolarbete.nu/skolarbeten/vasteuropa/
Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_k%C3%B6ket
http://www.livsmedelssverige.se/hem/fakta-om-mat/184-odling.html
http://studentreportrarna.sh.se/mittimaten/article7862.ece
Tyskland
http://www.ne.se/tysk-mat
http://www.ne.se/lang/tyskland?i_whole_article=true
Spanien
http://www.ne.se/school/lang/spanien
http://www.ne.se/lang/spansk-mat

Nordamerika
USA
http://www.froden.com/usa/index.php?page=food.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amerikanska_k%C3%B6ket
http://hem.passagen.se/attans/ggusajordbruk.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/USA
Canada
http://almostcanadian.blogspot.com/2011/01/how-to-speak-canadian-vol-2.html
http://www.foodetc.se/poutine.php
http://www.foodetc.se/kanada.php
http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/Kanada/Jordbruk-Fiske
http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/Kanada/Befolkning-Sprak
http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/Kanada/Aldre-Historia
http://www.landguiden.se/Lander/Nordamerika/Kanada/Klimat
Mexico
http://www.ne.se/mexico/n%C3%A4ringsliv/jordbruk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mexiko#Klimat_och_milj.C3.B6
http://www.ne.se/mexikansk-mat

Sydamerika
Argentina
http://argentina.nu/mat-i-argentina/
http://argentina.nu/dryck-i-argentina/
http://www.froden.com/argentina/index.php?page=food.html
http://www.foodetc.se/sydamerika.php
http://www.backpacking.se/ReadArticle.asp?ArticleId=1049
Ecuador
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://www.vaccination.nu/mPaginas/pSelectRecord.cfm?paginaID=28&categoriaID=6
http://www.mimersbrunn.se/Ecuador_10406.htm
Peru
http://www.ne.se/peru/n%C3%A4ringsliv/jordbruk
http://www.ne.se/peru/n%C3%A4ringsliv/fiske
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ejido

Oceanien
Australien
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vegemite
http://sv.wikipedia.org/wiki/Australiska_k%C3%B6ket
http://www.vaccination.nu/mPaginas/pSelectRecord.cfm?paginaID=26&categoriaID=6
http://home8.swipnet.se/~w-85239/ozpage/australieninfo.html
http://worldofmarie.com/jordenrunt/html/aussidan.htm
Nya Zeeland
http://www.destinationdownunder.se/new%20zealand/nz%20facts.htm
http://www.vasa.abo.fi/users/anordber/nyazeeland/mat.htm
http://www.mimersbrunn.se/Internationell_Matkultur_Nya_Zeeland_5493.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nyzeel%C3%A4ndska_k%C3%B6ket
http://wikitravel.org/sv/Nya_Zeeland
Papua Nya Guinea
http://www.ne.se/papua-nya-guinea/n%C3%A4ringsliv/jordbruk
http://www.ne.se/papua-nya-guinea/n%C3%A4ringsliv/fiske
http://en.wikipedia.org/wiki/Papa_rellena
http://en.wikipedia.org/wiki/Peruvian_Cuisine

Afrika
Namibia
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Namibia/Klimat
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Namibia
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Namibia/Seder%20och%20bruk
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Namibia/Jordbruk-Fiske
http://www.ne.se/lang/namibia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Namibiska_k%C3%B6ket
http://www.travelmarket.se/namibia/c-NA/reseguiden.htm
Tanzania
http://taksvarkki.fi/tansania/ruotsi/tansania/kulttuuri/ruoka.html
http://www.globalis.se/Laender/Tanzania
http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Tanzania/Jordbruk-Fiske
Egypten
http://egyptenresa.se/mat-och-dryck/
http://www.resoteket.se/egypten/100-om-landet/306-mat-i-egypten

Asien
Kina
http://www.riceandshine.se/blogginlagg.aspx?page_ID=1&ID=175
http://www.kinalotsen.se/kinesisk_matkultur.htm
http://www.vaccination.nu/mPaginas/pSelectRecord.cfm?paginaID=34&categoriaID=6
http://www.mittensrike.se/om-kina/kinesisk-mat/
http://wikitravel.org/sv/Kina
http://www.svd.se/naringsliv/usa-har-korn-pa-risaffar-i-kina_6541095.svd
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kina/Jordbruk-Fiske
Japan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sushi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Misosoppa
http://www.ne.se/japansk-mat
http://www.ne.se/japan/n%C3%A4ringsliv/fiske
http://www.ne.se/japan/n%C3%A4ringsliv/jordbruk
Sri Lanka
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/SriLanka/Jordbruk-Fiske
http://www.sri-lanka.se/fakta-mat

Böcker
"Mat och bak från Europa" (Richters, 1986)
"Allt om mat, stora kokboken" utgiven av Nordstedts 2010


Jämförelsen/sammanfattningen av kontinenterna

Hejhej!
Här kommer sammanfattningen av kontinenterna i stora generella drag.

I överlag påverkas alla länder av deras geografiska läge och klimat. Vilket genomsyrar de flestas matkultur och råvarutillgångar. Givetvis påverkas länderna av varandra och matkulturen ändras konstant, man finner inspiration i andra länder. Alla länder som till exempel tidigare varit brittiska kolonier har i överlag mycket mat som liknar eller är densamma som i det brittiska köket, exempelvis fish and chips i Nya Zeeland.

Landets ekonomi spelar även en stor roll, fattiga länder har tillexempel mer enkla maträtter och äter mycket som kan odlas inom landet medan de rikare länderna har lite bredare/lyxigare kost och matkultur. Detta framkommer riktigt väl i vissa matkulturer, exempelvis Namibias och Tanzania vars matkultur är riktigt fattig och inte har samma möjlighet som i-länder att krydda till den med influenser från andra länder då de inte ens har ekonomin att utveckla och expandera sitt jordbruk. Givetvis finns det ekonomiska skillnader inom landet vilket bidrar till att alla inte kan äta precis allt av den typiska matkulturen.

Pengar, sociala förhållanden och det geografiska läget spelar alltså en stor roll i varför matkulturen ser ut som den gör. Vilket vi även tror är grundpelarna för alla kontinenters matkultur. Viss mat lämpar sig för vissa klimat och pengar spelar stor roll i produktion och framställning av råvaror.

Anledningen till varför vi skrev om två länder var i Europa var att vi trodde vi skulle hinna minst två länder per kontinent men när vi sedan skrivit klart om Europa och sett vilken tid det tog så insåg vi att vi inte skulle hinna skriva om två länder per kontinent i och med att vi skulle skriva en sammanfattning och jämförelse samt en rätt tung projektrapport.


Asien

Sammanfattning/jämförelse
Kina, Japan och Sri Lanka
De tre länderna vi skrivit om har väldigt olika matkulturer, gemensamt för alla tre är dock att man äter mycket ris då de tre länderna har väldigt bra klimat för att odla ris. I både Japan och Kina äter man mycket fisk, gärna rå medan man i Sri Lanka äter mer kött och mycket mer varierat då landet tillåter odling av basfödor i alla dess former. Givetvis äter man mycket brett även i Kina och Japan men det är fisk som dominerar. Alla de tre köken har väldigt brett utbud av råvaror och maträtter. Sri Lanka är periodvis drabbat av monsun vilket har bidragit till att de har en bördig jord som är bra för odling så de har möjligheten att odla mycket inom landet som de sedan använder inom landet. De behöver alltså inte importera speciellt mycket mat medan Japan är beroende av sin import då deras jord inte alls är bördig och ger dålig avkastning, men samtidigt är även Japan drabbat av monsun men det har inte bidragit till ett bättre jordbruk. Norra Kina är väldigt bördigt och ger bra avkastning, man odlar mest basprodukter där.

Nordamerika

Jämförelse/sammanfattning
Canada, USA & Mexico
Länderna i Nordamerika är väldigt stora och folkrika, matkulturen skiftar väldigt rejält och detta är ett arv/en konsekvens av kolonialtiden då Spanjorerna erövrade Mexico, Britterna och Fransmännen ockuperade Canada medan hela USA är uppbyggt av invandring från i princip hela världen. Vi misstänker att USA har fått sin snabbmatskultur på grund av all invandring och man vill sätta sitt hemlands prägel på landet. Även om Spanien har haft stort inflytande på Mexico har de inte helt identisk matkultur, Mexico är inspirerat men har skapat sin egen Matkultur utifrån vad de har tillgång till i landet. Mexico är dock beroende av import och klarar sig inte utan att importera mat då deras klimat har bidragit till att marken inte är speciellt brukbar. Canadas mat är väldigt lik Frankrikes och Englands beroende på var man befinner sig i landet, i de franska delarna av Canada har maten sina rötter i det franska köket. Matkulturen lever kvar från kolonialtiden. De länderna vi skrev om har väldigt olika matkulturer, USA har däremot påverkats av både det Kanadensiska och det Mexikanska köket.

Afrika

Sammanfattning/jämförelse
Egypten, Namibia & Tanzania
Länderna vi skrev om är relativt fattiga och det visas i deras matkultur. Man äter mycket av det som produceras i landet och gärna då de billigare alternativen, vid finare tillfällen kan man däremot välja att köpa något lite finare, t.ex. kött. Egypten däremot har råd att bekosta sitt jordbruk med konstbevattning och det ingår ju i deras kultur att äta gott medan man i t.ex. Tanzania inte har råd att bekosta sitt jordbruk med mer än ett fåtal konstbevattnade jordbruk, men ändå strävar efter att äta sig mätta. På grund av Namibias klimat så lämpas inte jorden för jordbruk i kontrast till att landet är fattigt är det väldigt få ställen som har råd att ha konstbevattningar. De tre ländernas regeringar kämpar alla mot att satsa mer på jordbruken för de vet att det finns potential om de väljer att lägga ner pengar på det. Vi tror att Afrikas klimat har bidragit mycket till att deras matkultur ser ut som den gör i och med att kontinenten inte lämpar sig för att odla utan tillsatta/bekostade hjälpmedel. Då Afrika i generella drag är en fattig kontinent tycker även vi att detta speglar de länders kokkonst då de förmodligen skulle ha kunnat satsa på mer konstbevattning om de haft resurser till detta.

Oceanien

Jämförelse/sammanfattning
Nya Zeeland, Papua Nya Guinea & Australien
Nya Zeeland och Australien är mycket inspirerade av det brittiska köket (och har därför lite lik matkultur) medan Papua Nya Guineas kök är mer unikt då de är ett mycket fattigt land som är beroende av sina små jordbruk och import av varor de inte kan utvinna själv. Australien och Nya Zeeland är mer utvecklade länder och har bättre ekonomi än Papua Nya Guinea. Australien däremot har även förutom influenser från Storbritannien även en matkultur som härstammar från urbefolkningen kallad bushmat.

Sydamerika

Sammanfattning/jämförelse
Argentina, Peru & Ecuador
Av de länderna vi skrivit om verkar det inte finnas speciellt utbredd jordbruk, det beror på t.ex. att klimatet inte är det bästa för jordbruk då det sker många jordbävningar och översvämningar i Peru. Medan Argentina har väldigt mycket berg men de producerar däremot mycket kött både till export och egna landet. Ecuador däremot har ett lite mer utbrett jordbruk men man odlar mest till sig själv. Peru, Ecuador och Argentinas matkulturer har funnit inspiration från andra kontinenter och bildat egna unika kök, detta beror delvis återigen på arvet från kolonialtiden.

Europa

Jämförelse/sammanfattning
Tyskland, Ungern, Sverige, Frankrike, Italien, Spanien

Vi märker att inom Europa skiljer sig kokkonsten inte speciellt mycket åt, man använder det man har tillgång till och de flesta länderna är i regel självförsörjande. Givetvis importerar man livsmedel speciellt då exotiska produkter som inte går att odla i t.ex. Tyskland och Sverige. Länderna är såklart beroende av importvaror men om man kollar på de traditionella maträtterna är basingredienserna sådant som går att odla/få tag på inom landet. Något vi märker är att de länder som ligger mer mot medelhavsområdet har en lättare matkultur vilket vi tror beror på värmen, aptiten är inte speciellt stor när det är varmt om vi utgår från våra egna erfarenheter. Samt att man runt kusterna äter i överlag mer skaldjur och fisk än på andra håll i Europa. Medan de i de norra delarna av Europa äter mer tyngre mat så som kött i grytor och rotsaker. Europa har ett väldigt skiftande klimat beroende på hur nära länderna ligger ekvatorn vilket har bidragit till den skiftande matkulturen, det är ju mer lämpligt för olika länder att odla olika saker beroende på vad för klimat landet har.

Jämförelser och sammanfattningar

Hejsan!

Nu har det ekat lite tomt här i bloggen under en längre period, vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Vi har äntligen skrivit klart alla jämförelser/sammanfattningar och kommer nu publicera dem en och en här i bloggen. Vi tänkte publicera dem i samma ordning som vi publicerat kontinenterna så först ut är Europa sen kommer Nordamerika, Sydamerika, Oceanien, Afrika och sist Asien.

Kika in snart igen så kommer det finnas nya inlägg att läsa!

KINA

Mat
Den kinesiska kokkonsten anses vara en av de bästa i världen och förmodligen är den även den mest kända. Det är dock stor skillnad på den kinamat vi äter i Sverige och på maten som äts i Kina. Den maten vi äter här är anpassade efter svenskarnas smaklökar. De rätter vi äter här finns självklart i Kina men de är inte så vanliga, plus att smaken är ganska annorlunda.
Måltiderna i Kina har en ganska central roll. Man sitter tillsammans och äter och delar på rätterna man har beställt. Det är runt matbordet som affärsmännen har möten, vännerna samlas efter dagens arbete, där man dejtar, osv…
När det gäller maten då; man äter inte så mycket ris i Kina som man kan tro. I norra delen av landet föredrar man nudlar framför riset. Riset anses av kineserna som ”bukfylla”, man ska alltså äta det efter att man ätit sig mätt på andra maträtter.
Färsk fisk är väldigt vanligt och ibland när man går på restaurang kan det hända att man själv får peka ut fisken som man ska äta till middag. Gris äter man mycket av också medan nötkött är relativt ovanligt.
Något som har varit uppseendeväckande i många delar av världen är hund anses vara en delikatess i Kina. Dock är det numera förbjudet att äta det i vissa provinser. Manet, sköldpadda, hönsfot och duva kan man också hitta lite överallt.
En vanlig och populär ingrediens är tofu, dvs sojabönsost, den använder man i många rätter i det kinesiska köket.

 

Vanliga maträtter

 

Dumplings – degknyten fyllda med olika ingredienser och sedan ångkokas. Mycket populär rätt som säljs i gatustånd.
Tangyuan
– fyllda kladdiga bollar gjorde på rismjöl.
Zongzi
– klibbigt ångkokt ris som är invirat i bambublad.
Youtiao
– lätt saltad friterad deg. Brukar ätas till frukost.
Hotpot
– en slags kinesisk fondue. Men har en stor gryta på bordet med en kryddstark buljong. Man tillagar oftast tunna skivor av kött, grönsaker, svampar och skaldjur i den.

Klimat och miljö

Eftersom Kina är världens tredje största land så har det många olika typer av klimat och landstyper. I nordöst hittar man mycket skog och där är det korta och varma somrar och långa och kolla vintrar. Längre västerut i Gobiöknen det kan det vara så varmt som 38 grader på dagen men under natten sjunker temperaturen till minus 34 grader! I norra Kina rinner floden Huang He och på grund av att den ofta svämmar över så har området blivit väldigt bördigt, därför är det bra att odla där. Främst odlar man vete, korn och majs, men andra viktiga grödor är potatis, sparris, sockerrör och vitlök.
Kina är även världens största producent av ris, och det odlas främst i de södra delarna av landet.

 

Egna erfarenheter/åsikter
Jag har inte varit i Kina men självklart har jag ätit kinamat här i Sverige och i andra länder. Dock verkar det ju inte vara så likt den riktiga kinamaten. Jag var i USA för ett par år sedan och då åt vi på en mer ”riktig” kinarestaurang. Vi satt sex stycken runt ett bord, men i mitten på bordet var det som en spis och på en av långsidorna stod en kock och lagade maten. Han frågade oss vad vi ville ha, och så gjorde han en massa olika konster, han jonglerade med stekspadarna och gjorde en lökvulkan bland annat. Det var riktigt häftigt.

Jag tycker det är hemskt att hund anses som en delikatess. Vi är ju vana vid att se hunden som ett husdjur och människans bästa vän, så det känns väldigt obehagligt att kineserna serverar det till middag.

Slutsats
Det kinesiska köket är ett av världen mest kända och bästa, även om det är stor skillnad från kinamaten i Kina och i andra länder. Kina är världens störta producent av ris vilket gör att man äter mycket av det i landet, dock inte så mycket som vissa verkar tro.
Fisk är vanligt att äta, framförallt färsk, och man kan få tag på många konstiga rätter som sköldpadda och manet. Kina är väldigt stort så klimatet är helt olika beroende på var man befinner sig i landet. De norra delarna har bäst klimat och mark för jordbruk så där odlar man mycket, främst vete, korn och majs.


JAPAN

Hejsan!
Nu kommer andra landet från Asien, förlåt att det har dröjt men det har varit något knas med bloggen så jag (Micaela) kunde inte publicera Japan och var tvungen att skriva om hela inlägget. Surt men så är det, här kommer det i alla fall, enjoy!

Maten

I den Japanska matkulturen förekommer det mycket fisk, då gärna rå: alltså sashimi(läs mer vid vanliga maträtter), men även sushi består av bland annat rå fisk. Ris äter man till nästan varje måltid, det är en stor basingrediens i det Japanska köket, det samma gäller soppr. Utöver fisk och ris är det även mycket vanligt att äta kött och fågel samt vegetariskt (sojaprodukter, bönor, svamp och tofu). Det är vanligt att man friterar skaldjur och svamp och serverar det med en sås till (gjord på bl.a. soja och ingefära) som man doppar det friterade i. Men Japaner föredrar att tillaga sin mat på traditionellt vis och servera den med ett vackert upplägg så man inte bara äter med munnen utan även med ögonen också. PÅ senare tid har det blivit mycket populärt att tillreda maten direkt vid bordet, då strimlar man antingen fisk och/eller kött som man sedan steker eller stoppar i en redan tidigare tillagad buljong. Det är även viktigt att känna alla smaker som maten består av samt att använda smaksättare vilket i Japan oftast är wasabi, ingefära och soja. Man anpassar även sin matlagning utefter vilken årstid det är, man äter det som det är säsong för.

Vanliga maträtter
Sushi: rå fisk och skaldjur på risbollar, finns även vegetariska alternativ, äts med soja och wasabi.
Sashimi
: rå fisk som äts med inefära, wasabi och soja (i princip sushi men utan ris)
Misosoppa: en soppa gjord på sojabönor som tillreds med lök och tofu, det är ett vanligt komplement till en måltid i Japan. För en mer mättande misosoppa kan man tillsätta nudlar.

Klimat och miljö
Japans klimat är mycket varierande beroende på vart i landet man befinner sig, klimatet är subtropiskt vilket betyder att det är mycket regn, fukt och monsuner. Största delen av Japans yta består av berg vilket har lett till att jordbruket inte är speciellt utbrett och de flesta jobbar inom service eller i industrier. Många som arbetar som bönder har även ett annat arbete vid sidan om för att få in tillräkligt med pengar till hushållet. För att ens ha avkastning på sina jordbruk behöver man använda sig av stora mängder konstgödsel då jorden inte är speciellt brukbar annars, att man även använder sig av gamla traditionella metoder har försämrat jordbrukets eventuella potential. Regeringen försöker dock att satsa på jordbruken för att sänka importkostnaderna, men i och med att det är dyrt att satsa på jordbruken går det trögt. Där de väl har jordbruk odlar man mycket ris vilket klimatet är väldigt bra för och det är nog därför de äts mycket ris i Japan. Annars är det vanligt att odla grönsaker, potatis, kål och frukter(mycket citrusfrukter). Mycket av det man äter importeras men samtidigt expanderar köttindustrin och det har blivit mer vanligt att driva boskap och framställa mejeriprodukter även om import står för den största delen.
Fisk är något som Japaner äter väldigt mycket av, förr om åren hade de en stor fiskeindustri men den har minskat kraftigt på senaste år fastän fiskkonsumtionen inte har minskat. Precis som med den största delen av maten de äter i Japan importerar de även stora mängder fisk.

Egna erfarenheter
Jag äter väldigt mycket sushi, det är en favoriträtt som härstammar från Japan. Jag hade mina aningar om att fisk var väldigt vanligt förekommande i den Japanska matkulturen. Vad jag hade mindre koll på var dock att de importerar största delen av sin mat från andra länder. Av vad jag har läst och förstått så är inte jorden speciellt brukbar utan konstgödsel så frågan är om det är värt för industrialiserade Japan att satsa på jordbruken för att minska importkostnaderna eller om de kan fortsätta som de gör utan att ekonomin blir lidande. De kanske är så att de ändå vinner i längden på att fortsätta importera livsmedel och fortsätta satsa på arbeten i städerna istället för på landet.

Slutsats
Det Japanska köket handlar om att framhäva smaker, äta med både ögonen och munnen och äta olika slags maträtter beroende på vad för råvaror det är säsong för. Man äter soppa och ris till i princip varje måltid. Wasabi, soja och ingefära i olika former är vanliga smaksättare och man äter mycket fisk och skaldjur, både tillagat och rått men även mycket vegetariskt gjort på soja samt kött och fågel. Att fritera mat är inte heller ovanligt. Det mesta av det som förtärs är importvaror då Japans jord inte är speciellt brukbar plus att de flesta som bor i Japan arbetar inne i storstäderna och inte ute på jordbruken vilket har lett till ett mindre jordbruk med relativt låg avkastning.

Crêpes med choklad och banan

Hej!
I lördags började vi skriva på vår sammanfattning och bestämde oss för att även laga choklad och banancrêpes! Givetvis vill vi dela med oss av receptet så även ni kan göra dessa gudomliga crêpes. Men ät i måttliga mängder och i lugn takt, vi slängde i oss väldigt många och det slutade med att vi satt och skakade av sockerchokar, haha.
Receptet vi utgick från hittar du här!

Ingredienser
3 dl mjöl
7,5 dl mjölk
6 ägg
3 msk smör
lite salt

Fyllning
200g choklad, vi tog marabou
2 dl vispgrädde
2 bananer
Grädde

Gör såhär
1. Häll allt mjöl i en bunke, tillsätt mjölken delvis samtidigt som du vispar. När smeten är jämn häller du i resten av mjölken, äggen, saltet och smöret och fortsätter vispa lite.
2. Stek sedan Crêpesen i smör och lägg på en tallrik, ett tips är att varva drygt var tredje Crêpe med en klick smör för smakens skull.
3. När du stekt klart Crêpesen börjar du koka grädden och dela chokladen i bitar. Låt grädde koka upp och lägg sedan i chokladen och rör ihop till en jämn smet.
4. Skiva upp två bananer tunt och vispa drygt 1 dl grädde så den blir fast. Ställ fram allt på bordet och låt var och en kombinera sin egen Crêpe med choklad, banan och grädde. Ringla gärna även chokladen över Crêpen för ett vackrare intryck och mer chokladsmak.

Bilder tagna av MicaelaSRI LANKA/CEYLON

Mat

Den srilankesiska kokkonsten bygger på att kombinera olika slags kryddor mellan varandra. Matkulturen har i stora mängder influerats från grann och moderlandet Indien.

 

Blir man som turist bjuden på middag av en srilankesisk familj bör man gärna ha ätit något precis innan man anlänt till middagsbjudningen. Srilankeser sitter oftast nämligen i några timmar och för konversationer mellan varandra innan maten serveras. Tillkommer inte några bestick till middagen vilket inte hör till ovanligheterna skall man komma ihåg att endast använda sin högerhand när man äter. Och som ”bestick” brukar man då använda bröd eller ris för att få maten upp till munnen utan att bli allt för kladdig. Äter man även upp allt som lagts på tallriken tror ens omgivning att man önskar äta mer, så genom att lämna lite kvar på talriken utstrålar man att man är mätt och belåten.

 

Inom Sri Lankas kosthållning finner man förutom kryddor en rätt som heter Rice and curry, en rätt som består av en skål med ris och massa små curryrätter som kan bestå av allt mellan bönor, linser, kyckling, kött och haricotsverts. Något som brukar kompletteras till Rice and curry är mango chutney och coconut sambol, som är en slags stark chiliröra blandat med cocosflingor.

 

I ett srilankesiskt hem äter man traditionellt mat på hemmaplan, och restauranger är något som tillkommit på senare tid i och med att turism blomstrat efter det långa inbördeskriget. Det är i regel även formellt fördömt att dricka alkohol då landets främsta religioner är hinduism, buddhism och islam. Dock så förtärs alkohol i rikliga mängder.

 

Vanliga maträtter

Rice and curry – skål med ris med tillhörande curryrätter i olika former och smaker

Roti – går att liknas med pannkaka/crêpes med antingen efterrättsfyllning eller matigfyllning

Kotu – ett slags sönderhackat hopkok av rootie och andra ingredienser som är riktigt mättande

Devilled - Innebär att man gör en maträtt mycket stark, ofta med någon slags sås. Finns t ex Devilled Beef och Devilled Fish.

String hoppers (Indi-appa) - En slags nudlar som äts till frukost.

 

Miljö och klimat

Sri Lankas klimat präglas av monsunvindar och monsunregn och pågår i olika perioder beroende på årstiderna. I norr förekommer detta väderfenomen årligen mellan december till mars och i de sydliga delarna mellan maj till oktober. I snitt är landets nederbörd runt 2500 mm/år vilket gör att landet får bördig och brukbar jord vilket gör det möjligt för srilankeserna att ha teplantage, vilket också utmärkte Sri Lanka förut då landets före detta namn är Ceylon, vilket även get namnet till Ceylon te’t. Förutom te tillåter landets klimat framställning av cocos och gummi som upptar nästan hälften av hela landet.

 

Ris som även utgör Sri Lankas basföda odlas över hela landet. Det förekommer även odling av grödor som potatis, socker, majs och kassavarötter. Klimatet och att det regnar i perioder samt förekommer tropisktregn till och från året om, vilket gör att Sri Lanka har blivit så självförsörjande som det är idag.

 

Egna erfarenheter/åsikter

Sri Lanka, Indiens lilla syster, tamilernas och singalesernas sargade land. Och en matkultur som för många är helt bortglömd eller oupptäckt. Sri Lanka som haft inbördeskrig sedan 1970-talet har från förra året precis öppnats upp för charterturism. Måste medge lite generat att Sri Lanka är mitt favoritland.

 

Har totalt vart på Sri Lanka 3 gånger under 2011 och första gången jag fick erfara deras mat gjorde mina smaklökar små volter och det var så gott. Jag hade beställt in min första Rice and curry, en maträtt som skiljer sig från vad man tror. Jag blev chockad när restaurangen eller ”the hole in the wall” fyllde hela bordet med 4-5 stycken olika små skålar fyllda med både det ena och det andra. Och det blev en smaksensation utav dess like. Nästa gång jag beställde in Rice and curry blev inte upplevelsen lika lyckad, jag hade fått tourist-style versionen. Så en liten rekommendation till er som besöker Sri Lanka och inte ser ut som lokalbefolkningen eller känner personen ni äter hos, samt vill ha lite eller stark mat. Säg till de som tar beställningen, annars ger dem dig i regel rätt så smaklös mat vilket är synd då själva kokkonsten bygger på en kombination av kryddor. Och i alla fall jag gillar stark mat.

 

 

 


ASIEN

Där var vi även klara med Afrika så det har blivit dags att publicera länderna från vår sista kontinent: Asien. Fia kommer att skriva om Kina, Jasmine kommer att skriva om Sri-Lanka och Micaela kommer att skriva om Japan som snart ligger uppe på bloggen. Nu när vi publicerat vår sista kontinekt kommer vi att göra en sammanfattning/jämförelse av alla länder och kontinenter för att se vad som påverkat de olika matkulturerna. Det känns som tiden gått jättefort och lite tråkigt att vi inte hann skriva om fler länder men vi hoppas ni åtminstone uppskattar de vi publicerat! När det sista landet och sammanfattningen är pulicerad får vi allt se till att laga mer spännande maträtter och desserter som vi publicerar på bloggen.

Dags att avrunda, kika in snart igen!

EGYPTEN

Hejhej!
Här kommer sista landet från Afrika, Jasmine som varit i Egypten har bidragit med lite fina bilder. Enjoy!

Maten
I Egypten handlar matkulturen mycket om att umgås, både med bekanta och obekanta. De anser att livet handlar om att umgås och äta god mat, traditionellt sätt att äta på är att alla sitter i en ring och äter från samma fat vilket många även gör än idag. I och med att maten är så viktig finns det stora utbud av gatukök där du kan köpa varma-, kalla, lätta och tyngre maträtter men även frukt för att hålla hungern i spel. I Egypten äter man mycket ris och bröd till maten, istället för att använda kniv och gaffel är det inte helt ovanligt att använda brödet som bestick. Bönor, ärtor och linser är även något som är mycket populärt inom Egyptisk kokkonst, många fattiga människor har inte råd med kött och då är bönor och linser bra substitut som innehåller mycket proteiner. I Egypten bor många muslimer och därför äts det inte speciellt mycket fläskkött utan mer fågel, kanin och lamm. Egypten har även mycket bra och god frukt som många äter dagligen, nyttigt och gott.
Som många turister vet är det väldigt lätt att bli magsjuk i Egypten så de rekommenderar att man är försiktig med vad man äter och alltid dricker vatten från köpt flaska. Som turist i Egypten kan du även på vissa turistorter köpa alkohol men det är mycket ovanligt förekommande i och med att majoriteten av Egyptens befolkning är muslimer och inte dricker alkohol. Istället är te en mycket vanlig dryck som de flesta Egyptier dricker.

Vanliga maträtter
Fuul: en bönröra med grötliknade konsistens där man tillsatt limejuice och olivolja. Vanlig rätt hos landets fattiga personer.
Falafel: är kikärtsbollar som serveras i pitabröd med sallad och ris.
Egyptier äter även mycket moussaka men det härstammar inte från Egypten.


Miljö och klimat
Jordbruket i Egypten är väldigt högavkastat, regeringen valde att satsa på jordbruken och göra dem moderna vid 60-70 talet. Egyptens goda klimat för att driva jordbruk är en av anledningarna till dessa jordbruksreformer. Man satsade även stort på konstbevattningar för att hålla jordbruken i gott skick året om, klimatet har även bidragit till att man kan odla året om och hålla jordbruken igång. Egyptens odlingsmark är däremot mycket begränsad och det förekommer markbrist överallt på landsbyggnaden, markerna har även drabbats av försaltningsskador och torka vilket försvårat odlingsprocessen. Sen har även folk flyttat in till städerna och sökt jobb där.
Vid jordbruken odlas mycket vete, majs, ris, grönsaker och frukt, dock är bomull den mest vinstdrivande och mest odlade exportvaran. Egyptens boskapsuppfödning har även ökat och fortsätter att växa trots att deras betesmarker är framställda på onaturlig väg. Egypten valde även under 80-talet att satsa på fiskeindustrin, det är en bra inkomstkälla och Nilen har gott om fisk. Man planerade även att odla fisk i dammar och kanaler. Men på senare tid har det inte gått speciellt bra för fiskeindustrin, man satsar mer på odlingsmarker samtidigt som det förekommer torka samt att fiskeindustrin inte ger den stora avkastning som man hade hoppats på.

Egypten har ett tropiskt ökenklimat, Egypten har två årstider, varav den ena är lite kallare än den andra. Det är oftast mycket varmt och torrt, speciellt under den varmare perioden. Men vid kusten i norr förekommer Medelhavsklimat så där är det kallare och det är vanligt förekommande att det regnar.

Egna erfarenheter
Jag personligen har aldrig varit i Egypten men jag har alltid hört att det är lätt att bli sjuk när man åker dit i och med att det är en annan bakteriekultur och smutsigt(detta kan jag inte riktigt säga att det är sant men det är vad jag hört). Det framkommer dock att man som turist bör vara försiktig med vad man stoppar i sig.

Slutsats
Egyptens klimat gör det möjligt att driva bra jordbruk så länge man har konstbevattningar. Fisket har även stora potentialer att utvecklas och bli en bra inkomstkälla. Egypterna anser att mat är livet och man ska äta god mat vilket de också gör, fattiga som rika. De rika har däremot råd att äta kött vilket de fattiga knappt har och därför är det vanligt att äta mycket linser och bönor. Egypten sägs även ha mycket bra och god frukt så även det är något man äter mycket av. I Egypten bor det väldigt många muslimer och därför är det svårt att få tag i fläskkött då det inte är något befolkningen äter.


bloglovin
RSS 2.0